4. Postępowanie o udzielenie zamówienia na materiały i roboty budowlane; kolektor słoneczny ze zbiornikiem -1komp

ikonapdf  Zaproszenie do składania ofert
ikonapdf Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert
ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie
ikonapdf  Zalacznik nr 3 umowa zakup maszynnowy