2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup środka trwałego: notebook -2szt. i zakup wartości niematerialnych i prawnych: licencja Office -2 szt., licencja antywirus -2 szt.

ikonapdf  Zaproszenie do składania ofert
ikonapdf Regulamin udzielania zamówień przez PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich na realizację projektu ?Stworzenie innowacyjnego zakładu produkcji odzieży przedsiębiorstwa PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich?
ikonapdf  Załącznikn nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie
ikonapdf  Załącznik nr 3. Umowa na zakup środków trwałych