1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę budynku usługowego branży krawiecko-dziewiarskiej z wewnętrznymi instalacjami -1szt.

ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
ikonapdf  Załącznik nr 3. Wzór umowy
ikonapdf Regulamin udzielania zamówień przez PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich na realizację projektu ?Stworzenie innowacyjnego zakładu produkcji odzieży przedsiębiorstwa PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich?
ikonapdf Zaproszenie do składania ofert