6. Postępowanie o udzielenia zamówienia na zakup środków trwałych

ikonapdf  Zaproszenie do składania ofert
ikonapdf Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert
ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie
ikonapdf  Zalacznik nr 3 umowa zakup środków trwałych

 

 

5. Postępowanie o udzielenia zamówienia na zakup środka trwałego: Maszyna dziewiarska-1szt.

ikonapdf  Zaproszenie do składania ofert
ikonapdf Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert
ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie
ikonapdf  Zalacznik nr 3 umowa zakup środków trwałych

 

 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia na materiały i roboty budowlane; kolektor słoneczny ze zbiornikiem -1komp

ikonapdf  Zaproszenie do składania ofert
ikonapdf Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert
ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie
ikonapdf  Zalacznik nr 3 umowa zakup maszynnowy

 

 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup środka trwałego: Program komputerowy do projektowania odzieży -1 szt.

ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
ikonapdf  Załącznik nr 3. Wzór umowy
ikonapdf Regulamin udzielania zamowien na dostawy znegocjacjami i konkursem ofert
ikonapdf Zaproszenie do składania ofert

 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup środka trwałego: notebook -2szt. i zakup wartości niematerialnych i prawnych: licencja Office -2 szt., licencja antywirus -2 szt.

ikonapdf  Zaproszenie do składania ofert
ikonapdf Regulamin udzielania zamówień przez PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich na realizację projektu ?Stworzenie innowacyjnego zakładu produkcji odzieży przedsiębiorstwa PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich?
ikonapdf  Załącznikn nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie
ikonapdf  Załącznik nr 3. Umowa na zakup środków trwałych

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę budynku usługowego branży krawiecko-dziewiarskiej z wewnętrznymi instalacjami -1szt.

ikonapdf  Załącznik nr 1. Formularz oferty
ikonapdf  Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
ikonapdf  Załącznik nr 3. Wzór umowy
ikonapdf Regulamin udzielania zamówień przez PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich na realizację projektu ?Stworzenie innowacyjnego zakładu produkcji odzieży przedsiębiorstwa PPHU ?Joanna? Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich?
ikonapdf Zaproszenie do składania ofert